Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Àmbits professionals

Per tal d'incentivar l'acreditació i la qualificació professional dels treballadors de diversos sectors es convoquen les unitats de competència incloses a les qualificacions professionals dels títols d'ensenyaments professionals.

Les unitats de competència tenen com a referent el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.

Els àmbits, els títols de formació professional i  les qualificacions professionals que contenen les unitats de competència convocades, així com el nombre de places per a cada àmbit, es detallen tot seguit (per a més informació consulteu la fitxa de cada qualificació professional).


Activitats físiques i esportives i socorrisme (640 places)

Programació, direcció i dinamització d'activitats de condicionament físic des de la promoció de la salut i el benestar, amb ús d'exercicis i tècniques coreogràfiques,  elements propis d'una sala d'entrenament polivalent o d'activitats de fitnes en entorn aquàtic i aplicació de protocols d'hidrocinèsia.

Guiatge de persones en activitats esportives i recreatives en el medi natural i de turisme actiu i de temps lliure, i organització d'itineraris, a peu en entorns de baixa i mitjana muntanya, en  bicicleta o a cavall.

Prevenció d'accidents i vigilància en entorn aquàtic, a piscines, instal·lacions aquàtiques i en el medi natural, aigües interiors o a la costa. 

 

Família professional: Activitats físiques i esportives

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Condicionament Físic (grau superior) AE_2-097_3 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP) AFDA0210 Condicionament Físic en Sala d'Entrenament Polivalent 640
AE_2-162_3 Condicionament físic en grup amb suport musical AFDA0110 Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical
AE_2-511_3 Fitnes aquàtic i hidrocinèsia AFDA0111 Fitnes Aquàtic i Hidrocinèsia
Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (grau mitjà) (qualificacions incloses en l'esborrany del futur cicle) AE_2-340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals AFDP0209 Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals
AE_2-159_2 Guia per a itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa AFDA0611 Guia per a Itineraris de Baixa i Mitjana Muntanya
AE_2-339_2 Guia per a itineraris eqüestres en medi natural AFDA0209 Guia per a Itineraris Eqüestres en Medi Natural
AE_2-160_2 Guia per a itineraris en bicicleta AFDA0109 Guia per a Itineraris amb Bicicleta

 

Modalitat esportiva: Salvament i Socorrisme

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat
Salvament i Socorrisme (grau mitjà) AE_2-096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques AFDP0109 Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques
AE_2-340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals AFDP0209 Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals

 

Administració i gestió (400 places)

Organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa; assistència a la direcció i altres departaments en les activitats d'organització, representació de la entitat i funcions administrativa i documental; gestió de la  informació i la comunicació interna i externa de l'empresa. 

 

Família professional: Administració i gestió

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Administració i Finances (grau superior) AG_2-084_3 Administració de recursos humans ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 400
AG_2-157_3 Gestió financera ADGN0108 Finançament d'empreses
AG_2-082_3 Gestió comptable i auditoria ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria
AG_2-310_3 Assistència documental i  de gestió en despatxos i oficines ADGG0308 Assistència documental i  de gestió en despatxos i oficines
Assistència a la Direcció (grau superior) AG_2-084_3 Administració de recursos humans ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans
AG_2-157_3 Gestió financera ADGN0108 Finançament d'empreses
AG_2-310_3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines ADGG0308 Assistència documental i  de gestió en despatxos i oficines
AG_2-309_3 Assistència a la direcció ADGG0108 Assistència a la direcció

 

Dependència (530 places)

Atenció a persones dependents en l'àmbit sociosanitari, en el seu domicili o mitjançant teleassistència, per mantenir i millorar-ne la l'autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. 

 

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà) SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili SSCS0108 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili 530
SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSCS0208 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
SC_2-443_2 Gestió de trucades de teleassistència SSCG0111 Gestió de Trucades de Teleassistència

 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions (240 places)

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de telecomunicacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques o sistemes automatitzats; instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids; instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació; maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció.

Els instituts designats avaluen i acrediten la totalitat o part de l'àmbit. 

 

Famílies professionals: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (grau mitjà) EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis ELES0108 Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de Telecomunicació en Edificis 240
 EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELEE0109 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques ENAE0108 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Fotovoltàiques
Instal·lacions de Producció de Calor (grau mitjà) IM_2-368_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques IMAR0408 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Calorífiques
EA_2-190_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques ENAE0208 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Tèrmiques
EA_2-472_2 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas ENAS0110 Muntatge, Posada en Servei, Manteniment, Inspecció i Revisió d'Instal·lacions Receptores i Aparells de Gas
Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (grau mitjà) IM_2-369_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció IMAR0208 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció
IM_2-040_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques IMAR0108 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques
Manteniment Electromecànic (grau mitjà) IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial IMAQ0108 Manteniment i Muntatge Mecànic d'Equip Industrial
EE_2-599_2 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial ELEM0311 Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial
FM_2-352_2 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i de maquinària industrial FMEE0208 Muntatge i Posada en Marxa de Béns d'Equip i de Maquinària Industrial

 


Data d'actualització: 22.11.2017