Accés al contingut Accés al menú de la secció
baner_acreditat
Acredita't  > Convalidació i exempció de mòduls
 

Convalidació i exempció de mòduls

L'obtenció d'un certificat d'acreditació de competències permet:

  • La convalidació dels mòduls professionals associats a les unitats de competència acreditades (UC), segons la normativa vigent,  que s'estableix en cadascun dels títols de formació professional.
  • L'exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència acreditades (UC), segons la normativa vigent,  que s’estableix en cadascun dels certificats de professionalitat.

 

En el cas dels cicles de la formació professional (FP), per obtenir la convalidació de les UC l'alumne ha d'estar matriculat, totalment o parcial, al cicle associat (únicament cicles LOE).


Correspondència de les unitats de competència acreditades amb els mòduls dels títols d'FP i certificats de professionalitat:

 

Àmbit Qualificació professional Títol/Certificat
Bastides tubulars Muntatge de bastides tubulars

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de muntatge de bastides tubulars

Biocides Serveis per al control de plagues

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de serveis per a control de plagues

Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de gestió de serveis per al control d'organismes nocius

Condicionament físic Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

Condicionament físic en grup amb suport musical

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de condicionament físic en grup amb suport musical

Dependència Atenció sociosanitària a persones en el domicili

Atenció a persones en situació de dependència (grau mitjà)

Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones al domicili

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atenció a persones en situació de dependència (grau mitjà)

Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Fitnes aquàtic Fitnes aquàtic i hodrocinèsia

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de fitnes aquàtic i hidrocinèsia

Gas Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas

Instal·lació de producció de calor (grau mitjà)

Certificat de prefessionalitat de muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas  

Guia en medi natural  Guia per itineraris en bicicleta

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de guia per itineraris en bicicleta

 Guia per itineraris eqüestres en medi natural

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat deguia per ituineraris eqüestes en medi natural

Formació de formadors Docència de la formació per a l'ocupació

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació

Igualtat de gènere Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

Promoció d'igualtat de gènere (grau superior)

Certificat de professionalitat de promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

Instal·lacions elèctriques Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (grau mitjà)

Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Instrucció de gossos d'assistència Instrucció de gossos d'assistència

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat d'instrucció de gossos d'assistència

Ioga Instrucció en ioga

No hi ha cap títol de formació professional

Certificat de professionalitat d'instrucció en ioga

Socorrisme Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Salvament i socorrisme (cicle inicial de grau mitjà d'ensenyaments esportius)

Certificat de professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Trasllat sanitari Trasllat sanitari 

Emergències sanitàries (grau mitjà)

Certificat de professionalitat de trasllat sanitari


Data d'actualització: 14.09.2016