Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Convalidació i exempció de mòduls

L'obtenció d'un certificat d'acreditació de competències permet el següent:

  • La convalidació dels mòduls professionals associats a les unitats de competència acreditades (UC) segons la normativa vigent  que s'estableix en cadascun dels títols d'ensenyaments professionals.
  • L'exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència acreditades (UC), segons la normativa vigent,  que s'estableix en cadascun dels certificats de professionalitat.

 

En el cas dels cicles dels ensenyaments professionals, per obtenir la convalidació de les UC cal estar matriculat, totalment o parcial, al cicle associat (únicament cicles LOE).


Correspondència de les unitats de competència acreditades amb els mòduls dels títols d'FP i certificats de professionalitat:

Família professional Qualificació professional Títol/Certificat
Activitats físiques i esportives Condicionament físic en grup amb suport musical Condicionament Físic (grau superior)
Certificat de professionalitat de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical
Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent Condicionament Físic (grau superior)
Certificat de professionalitat de Condicionament Físic en Sala d'Entrenament Polivalent
Fitnes aquàtic i hidrocinèsia Condicionament Físic (grau superior)
Certificat de professionalitat de Fitnes Aquàtic i Hidrocinèsia
Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Guia per Itineraris de Muntanya Mitjana i Muntanya Baixa
Guia per itineraris eqüestres en medi natural No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Guia per Itineraris Eqüestre en Medi Natural
Guia per itineraris en bicicleta No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Guia per Itineraris en Bicicleta
Instrucció en ioga No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat d'Instrucció en Ioga
Socorrisme en espais aquàtics naturals Salvament i Socorrisme (grau mitjà - ensenyaments esportius)
Certificat de professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals
Socorrisme en instal·lacions aquàtiques Salvament i Socorrisme (grau mitjà - ensenyaments esportius)
Certificat de professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques
Administració i gestió Administració de recursos humans Administració i Finances (grau superior)
Assistència a la Direcció (grau superior)
Certificat de professionalitat de Gestió Integrada de Recursos Humans
Assistència a la direcció Assistència a la Direcció (grau superior)
Certificat de professionalitat d'Assistència a la Direcció
Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines Administració i Finances (grau superior)
Assistència a la Direcció (grau superior)
Certificat de professionalitat d'Assistència Documental i de Gestió en Despatxos i Oficines
Gestió comptable i auditoria Administració i Finances (grau superior)
Certificat de professionalitat de Gestió Comptable i Gestió Administrativa per Auditoria
Gestió financera Administració i Finances (grau superior)
Assistència a la Direcció (grau superior)
Certificat de professionalitat de Finançament d'Empreses
Edificació i obra civil Muntatge de bastides tubulars No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Muntatge de Bastides Tubulars
Electricitat i electrònica Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial Manteniment Electromecànic (grau mitja)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Automatització Industrial
Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de Telecomunicació en Edificis
Instal·lacions de telecomunicació (grau mitjà)

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
Energia i aigua Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques Instal·lacions de Producció de Calor (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Tèrmiques
Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas Instal·lacions de Producció de Calor (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge, Posada en Servei, Manteniment, Inspecció o Revisió d'Instal·lacions Receptores i Aparells de Gas
Fabricació mecànica Muntatge i posada en marxa de bens d'equip i de maquinària industrial Manteniment Electromecànic (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Posada en Marxa de Bens d'Equip i de Maquinària Industrial
Instal·lació i manteniment Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Climatització i Ventilació-Extracció
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques
Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques Instal·lacions de Producció de Calor (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Calorífiques
Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial Manteniment Electromecànic (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Manteniment i Muntatge Mecànic d'Equip Industrial
Sanitat

Trasllat sanitari

Emergències Sanitàries (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Trasllat Sanitari

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes Emergències Sanitàries (grau mitjà) 
Certificat de professionalitat d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofe 
Seguretat i medi ambient Serveis per al control de plagues No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Serveis per a Control de Plagues
Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà)
Certificat de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
Atenció sociosanitària a persones en el domicili Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà)
Certificat de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili
Docència de la formació per a l'ocupació No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat de Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació
Gestió de trucades de teleassistència Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà)
Certificat de professionalitat de Gestió de Trucades de Teleassistència
Instrucció de gossos d'assistència No hi ha cap títol de formació professional
Certificat de professionalitat d'Instrucció de Gossos d'Assistència
Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes Promoció d'Igualtat de Gènere (grau superior)
Certificat de professionalitat de Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

 


Data d'actualització: 18.09.2018