Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa

 • Resolució ENS/2005/2018, de 3 d'agost,  

  per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 7697, de 31.8.2018)

 • Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig,  

  d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics (DOGC núm. 7637, de 7.6.2018)

 • Ordre ENS/313/2011, de 9 de novembre,  

  per la qual es creen els preus públics per a determinats serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals, que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació. (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011) 

 • Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol,  [PDF, 393,08 KB ]

  de reconeixement de las competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE núm. 205, de 25.08.2009) 

Data d'actualització: 31.08.2018