Accés al contingut Accés al menú de la secció
Avaluació i acreditació de competències professionals  > Titulacions que condueixen a l'habilitació per exercir professions regulades
 

Titulacions que condueixen a l'habilitació per exercir professions regulades

En aquesta convocatòria es pot obtenir l'acreditació d'unitats de competència de titulacions o certificats de professionalitat que condueixen a l'habilitació per a l'exercici de professions regulades.

En aquest apartat us informem de les possibles habilitacions que es poden aconseguir a partir dels títols o certificats de professionalitat de cada àmbit. Cal consultar en cada cas les condicions d'obtenció de l'habilitació.


Titulacions i certificats que condueixen a l'habilitació d'activitats regulades

Àmbit: Activitats físiques i esportives i socorrisme
Família professional: Activitats físiques i esportives

Títol de formació professional Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del títol Certificat de professionalitat Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del certificat de professionalitat
Tècnic o tècnica superior en Condicionament Físic Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya Condicionament Físic en Sala d'Entrenament Polivalent (AFDA0210) Tots els certificats permeten el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya en funció de l'especialitat
Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical (AFDA0110)
Fitnes Aquàtic i Hidrocinèsia (AFDA0111)
Tècnic o tècnica en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure (qualificacions incloses en l'esborrany del futur cicle) Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals (AFDP0209)
Guia per a Itineraris de Baixa i Mitjana Muntanya (AFDA0611)
Guia per a Itineraris Eqüestres en Medi Natural (AFDA0209)
Guia per a Itineraris amb Bicicleta (AFDA0109)
Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals (AFDP0209)

 

Modalitat esportiva: Salvament i socorrisme

Títol d'ensenyaments esportius Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del títol Certificat de professionalitat Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del certificat de professionalitat
Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Salvament i Socorrisme Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques (AFDP0109) Tots els certificats permeten el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya en funció de l'especialitat
Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals (AFDP0209)

 

 

Àmbit: Muntatge i manteniment d'instal·lacions
Famílies professionals: Electricitat i electrònica, i Instal·lació i manteniment

Títols de formació professional Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del títol Certificat de professionalitat Habilitació professional que es pot aconseguir a partir del certificat de professionalitat
Tècnic o tècnica en Manteniment Electromecànic Conservadors d'ascensors    
Tècnic o tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Instal·lador de baixa tensió Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (ELEE0109) Instal·lador de baixa tensió
Instal·lador d'infraestructures comunes de telecomunicacions Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de Telecomunicació en Edificis (ELES0108) Instal·lador d'infraestructures comunes de telecomunicacions

Tècnic o tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor

 

Tècnic o tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització


Muntatge, Posada en Servei, Manteniment, Inspecció i Revisió d'Instal·lacions Receptores i Aparells de Gas (ENAS0110) Instal·lacions de combustible gas
Instal·lacions frigorífiques
Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques (IMAR0108) Instal·lacions frigorífiques
Instal·lacions tèrmiques en els edificis    
Equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats    

 

 

Els requisits per a l'habilitació de les professions regulades a Catalunya són competència dels departaments corresponents.

Podeu trobar les dades sobre l'accés a professions regulades dels àmbits d'aquesta convocatòria en els enllaços següents:


Data d'actualització: 21.11.2017