Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa

  • Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre,  

    per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7478, de 20.10.2017)

  • Ordre ENS/313/2011, de 9 de novembre,  

    per la qual es creen els preus públics per a determinats serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals, que han d'aplicar els centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació. (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011) 

  • Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol,  [PDF, 1 Bytes ]

    de reconeixement de las competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE núm. 205, de 25.08.2009) 

Data d'actualització: 23.10.2017