Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Certificació de la formació

  1. Accés amb requisits acadèmics

Les persones que accedeixen amb requisits acadèmics se'ls convaliden els mòduls professionals associats a les unitats de competència que han acreditat, i el centre en què s'han matriculat els certifica la formació que han superat, mitjançant un certificat acadèmic:

  1. a) Si superen tots els mòduls professionals del cicle, el centre els expedeix el certificat de cicle formatiu finalitzat.
  2. b) Si no finalitzen la formació, el centre els expedeix el certificat parcial de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives i unitats de competència.

 

  1. Accés sense requisits acadèmics

Les persones que accedeixen sense requisits acadèmics d'accés, obtenen una certificació de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives i unitats de competència del mateix centre, amb el text "Accés sense requisits acadèmics" i que conté:

  1. a) els mòduls professionals convalidats mitjançant les unitats de competència que s'han acreditat en convocatòries d'avaluació i d'acreditació de competències professionals, i
  2. b) els mòduls superats en la formació, amb les unitats de competència que s'han acreditat.
Data d'actualització: 24.07.2018