Accés al contingut Accés al menú de la secció
baner_acreditat
Acredita't  > Què suposa obtenir un certificat d'acreditació
 

Què suposa obtenir un certificat d'acreditacióObtenció del certificat d'acreditació de competències

La comissió avaluadora expedeix un certificat d'acreditació a les persones que superen la fase d'avaluació; en el certificat, que té validesa oficial, hi consten les unitats de competència en què la persona ha demostrat competència professional. 

Per poder inscriure les unitats de competència acreditades en el Servei Públic d'Ocupació Estatal i poder obtenir la certificació parcial acumulable o el certificat de professionalitat complet cal que la persona estigui inscrita com a demandant d'ocupació o bé com a demandant de millora d'ocupació.

Obtenció d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat a partir del certificat d'acreditació

En el certificat obtingut, hi figuren les unitats que s'acrediten. L'acreditació d'una unitat de competència té efecte d'acreditació parcial acumulable per obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

Obtenció d'un títol de formació professional

Les persones que han obtingut un certificat d'acreditació de competències poden demanar, una vegada matriculats en el cicle formatiu, la convalidació dels mòduls professionals associats a les unitats de competència acreditades, segons s'estableixi a la norma que regula cada títol de formació professional.

Les unitats de competència de nivell 2 estan relacionades amb mòduls professionals del títol de tècnic de grau mitjà. Les unitats de competència de nivell 3 estan relacionades amb mòduls professionals del títol de tècnic de grau superior.

Correspondència de les unitats de competència acreditades amb els mòduls dels títols d'FP i certificats de professionalitat

Per obtenir el títol cal disposar dels requisits d'accés i completar la formació corresponent al títol que es vol obtenir.

Per accedir i cursar els mòduls professionals o les unitats formatives necessàries per completar el títol escollit hi ha les opcions següents:

  • matricular-se totalment o parcialment al cicle en la modalitat presencial i sol·licitar-ne la convalidació,
  • matricular-se totalment o parcialment al cicle a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) en modalitat a distància i sol·licitar la convalidació i  participar a les proves d'obtenció de títol (POT), segons la convocatòria.

 

Els estudis de formació professional es poden cursar en centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Podeu obtenir informació dels continguts i requisits d'accés als cicles de formació professional a: 

Obtenció del certificat de professionalitat

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'organisme que expedeix i registra els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables.

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita que una persona és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat laboral.

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que acrediten tenir els coneixements i les capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

En el cas d'acreditar només algunes de les unitats de competència es pot obtenir un document d'acreditació parcial acumulable de les unitats de competència superades.

Les persones que han participat en una convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals i tenen totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat acreditades s'han de presentar a l'OTG que els correspongui i presentar el certificat d'acreditació expedit per la comissió avaluadora, presentar la sol·licitud prèviament emplenada i pagar les taxes establertes.


Data d'actualització: 19.07.2016