Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què suposa obtenir un certificat d'acreditació


La comissió avaluadora expedeix un certificat d'acreditació a cada persona que supera la fase d'avaluació; és un certificat amb validesa oficial amb les unitats de competència en què la persona ha demostrat la seva competència. 

Les unitats que s'acrediten consten en el certificat obtingut. L'acreditació d'una unitat de competència té efecte d'acreditació parcial acumulable per obtenir un títol d'ensenyaments professionals o un certificat de professionalitat.

Obtenció d'un títol d'ensenyaments professionals

Les persones que han obtingut el certificat poden demanar, una vegada matriculats en un centre, la convalidació dels mòduls associats a les unitats de competència acreditades. Les convalidacions es poden consultar a Convalidació i exempció de mòduls, segons s'estableixi a la norma que regula cada títol.

Per obtenir el títol cal complir els requisits d'accés i completar la formació corresponent; les opcions per fer-ho són les següents:

  • matricular-se a tot o a part del cicle en la modalitat presencial i sol·licitar-ne la convalidació,
  • matricular-se a tot o a part del cicle en modalitat a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) o a altres centres que l'ofereixin, i sol·licitar-ne la convalidació i
  • participar a les proves d'obtenció de títol (POT).

 

Les persones que han acreditat unitats de competència poden cursar formació de mòduls associats o derivats d'unitats de competència, matriculant-se en un centre encara que no compleixin els requisits acadèmics d'accés (Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig).

Per completar tota la formació i obtenir el títol cal complir els requisits acadèmics d'accés.

Els estudis de formació professional es poden cursar en centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament. Per a més informació, consulteu:

Obtenció d'un certificat de professionalitat

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l'organisme que expedeix i registra els certificats de professionalitat, el document oficial que acredita que una persona és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat laboral.

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que acrediten tenir els coneixements i les capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el conformen.

Les persones que han participat en una convocatòria d'avaluació i acreditació de competències professionals poden demanar l'exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència acreditades; les unitats es poden consultar a Convalidació i exempció de mòduls

Per obtenir informació de com sol·licitar un certificat de professionalitat podeu adreçar-vos a les pàgines següents:


Data d'actualització: 14.12.2018